HANDEL DETALICZNY I DYSTRYBUCJA

Wdrożyliśmy szereg zintegrowanych rozwiązań sieciowych i informatycznych dla sprzedawców detalicznych i firm dystrybucyjnych. Cyfryzacja biznesu stała się jedną z kluczowych zalet rynkowych w handlu detalicznym. Szybka dostępność, brak przestojów, gotowość do maksymalnego obciążenia pracą podczas wakacji lub działania marketingowe to nowe standardy IT dla branży.  

Sprzedaż i dystrybucja:

  • umieść serwery kopii zapasowych lub zapewnij Wnet Cloud;
  • zapewniamy kanały transportu transmisji danych;
  • połączyć dostęp do Internetu, aby zbudować sieć VPN;
  • upewnić się, że ruch ma priorytetowe znaczenie dla sprawnego działania kluczowych usług, takich jak programy lojalnościowe;
  • skonfiguruj automatyczne tworzenie kopii zapasowych kanałów danych 3G / 4G;
  • zorganizować kanał dostępu do Internetu dla centrali z prędkością 50M - 1G;
  • zaprojektować i skonfigurować Wi-Fi dla odwiedzających punkty sprzedaży na własnym sprzęcie (w tym autoryzację, w celach marketingowych);
  • prowadzimy całodobowy monitoring i wsparcie techniczne 24x7x365.

Aktywny rozwój rynku, geograficzna ekspansja sieci i wprowadzanie nowych produktów wymagają nowych kompetencji. Walka o wygodę i przystępność cenową produktu jednoprzyciskowego stała się głównym motorem cyfrowej transformacji handlu detalicznego i dystrybucji.

 

Z drugiej strony przerwy w działaniu, niedostępność systemów lojalnościowych, opóźnienia w systemie zamówień nawet o kilka minut prowadzą do bezpośrednich strat finansowych. Kupujący są wrażliwi na szybkość dostawy i wygodę zamawiania.

 

Obciążenie naszych własnych jednostek IT rośnie i wymaga ciągłego odchodzenia od zadań polegających na wyszukiwaniu, wdrażaniu i opracowywaniu nowych rozwiązań w celu zapewnienia żywotności infrastruktury IT.

 

Firmy stoją przed wyborem zwiększyć liczbę własnych specjalistów IT i zainwestować w ich szkolenie lub wybrać outsourcing już istniejących rozwiązań serwisowych.

 

Model outsourcingu IT w handlu detalicznym i dystrybucji umożliwia zlecanie zadań innych niż podstawowe profesjonalnemu partnerowi i kierowanie własnymi jednostkami IT w celu znalezienia nowych rozwiązań, ich wdrożenia i rozwoju.

 

Istotną zaletą współpracy z nami jest fakt, że wspieramy sieć i infrastrukturę informatyczną klienta i operatora telekomunikacyjnego, który jest nasz. W ten sposób w pełni zapewniamy użyteczność na wszystkich poziomach.

ZAMÓW USŁUGĘ