Elektroniczny system zarządzania dokumentacją


Liliia Samoilova

CFO

Z doświadczenia wiemy, że nawet w cyfrowym XXI wieku, bez względu na rynek lub kraj w którym działamy, ilość biurokracji ciągle rośnie. Rozumiemy potrzebę terminowego i precyzyjnego księgowania dokumentów. Dzięki nowoczesnej technologii większość tego typu czynności została zautomatyzowana. Aby to osiągnąć, wdrożyliśmy autorski system elektronicznego zarządzania dokumentacją.

 

Stworzony system jest wyjątkowy. W pełni integruje się nie tylko z firmowym systemem informatycznym, ale również istniejącymi na rynku programami bankowymi, księgowymi czy finansowymi. Lista obsługiwanych systemów powiększa się.

 

 

 

Korzyści wnoszone przez elektroniczny system zarządzania dokumentacją:

    • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędu przez automatyzację rutynowych czynności;
    • oszczędność czasu i pracy;
    • uproszczenie interakcji zarówno wewnątrzzakładowej jak i z Klientami czy dostawcami;
    • łatwy dostęp do rzetelnych informacji.

System pomaga w szybkim tworzeniu dokumentacji księgowej, przetwarzaniu i składowaniu dokumentów, ich wymianie między stronami, przez co wzmacnia relacje z naszymi partnerami.

ZAMÓW USŁUGĘ